MASAK Uyum Politikası

 

MARİTZA KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Müşterini Tanı Politikası ve Prensipleri

 

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK uyum yükümlülükleri için tıklayınız.

 

Sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizden 1 defaya mahsus olmak üzere;

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı (185.000 TL) yüzseksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,

 

kimlik belgesi / pasaport, yerleşim yeri (ikâmetgah), adres teyit belgesi (fatura) vb. gibi gerekli görülen evrakları talep edebilmekteyiz.

 

OECD DURUM DEĞERLENDİRMESİ POLİTİKASININ tüm gereksinimlerini karşılayan değerli metallerin etik şekilde kaynaklandırılması konusunda en yüksek standartlara uygun olarak hareket ediyoruz. Kesinlikle, tedarik zincirinin suç, çatışma, kara para aklama ve çocuk işçiliği de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri ile ilişkili olduğu herhangi bir işi yürütmüyoruz. Bizimle olan iş ilişkilerinizde politikamıza saygı duymanızı ve bu politikaya uyacağınızı taahhüt etmenizi istiyoruz.


MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM A.Ş. (MARİTZA) bu esaslar dahilinde oluşturduğu şirket Altın Tedarik Zinciri Politikasını yürürlüğe koyarak tüm şirket personeli, müşterileri ve iş ortaklarında da aynı bilincin oluşturulmasını sağlamaktadır. MARİTZA, iyi niyetli olmayan kişilerle iş yapma riskini en aza indirerek sadece profesyonel olarak iş yapan müşterilerle çalışmaktadır. Ayrıca mahalli kanunların hilafına çocuk iş gücü çalıştıran müşterilerle de iş yapmamaktadır, sadece uluslararası kabul görmüş güvenli bölgelerden gelen madenleri/altınları kabul etmektedir.

MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM A.Ş.,
MASAK Yönetmeliği prensiplerine uygun şekilde hareket etmekte ve ticari faaliyetlerini buna göre düzenlemektedir. Bu maksatla mevcut piyasa koşullarına, ticari faaliyetlerinin boyutuna ve karmaşıklığına uygun olarak faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde düzenleyerek gerekli uygulamaları da yürürlüğe koymuştur.

 

MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM A.Ş. tüm birimleriyle suç gelirlerinin aklanması-kara para aklama, terörün finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, ulusal ve uluslararası tüm yasalara, düzenlemelere ve mevzuatlara uymayı prensip edinmiştir.

Müşteri Hizmetleri
0212 603 05 63